De opstegne Mestre / Portal opening of the crystalline portals of the ocean 10 - 10 - 10

Portal opening of the crystalline portals of the ocean 10 - 10 - 10

 Kanalisering v/Izabella Anjelica
 
 ”Kære barn, vi er her alle, vi brødre og søstre af Sirius plan. Vi kommer til dig I en transformativ søjle af den krystallinske flamme"

Du kære barn, I stå over for en centrering i den fysiske bevidsthed hvor hjertet har den centrale kraft af den fysiske bevidsthed, hvor tanken er et lille fragment i den store helhed, hvor hjertet er den styrende pejling i menneskes liv og udvikling, hvor sjælens resonans er visdommens søjle i hvert menneskes hjerte, alt er ET, kun kærlighedens hjertebevidsthed eksistere i nuets centrale kerne.

På det kollektive plan bevirker det et bevidsthedsløft i den menneskelige evolution.

Den 10-10 år 2010 sker der en tids indstrømning af den krystallinske flamme ind i havets indre kerner, og integrationen med den ny tids telepatiske søjle gennem oceanets universelle magnetiske felter højnes op på et nyt plan, hvor endnu flere lyssjæle på det fysiske plan åbner deres telepatiske søjle til at transformere, formidle og være i et med den høj spirituelle frekvens af mester lysets kærligheds strømninger til jer alle, hvor sjælens hjerte resonans strømmer i et imellem hvert fysiske hjerte.

På dagen den 10 – 10 – 10 sker den intergalaktiske sammensmeltning med den krystallinske flammes helhed af den universelle kerne i det guddommelige univers, og tilstrømmer via Solen, Sirius, og Venus magnetiske felter til oceanets inter kontinentale centrum.

På slaget 15.00 når en tids viberation af den inter kontinentale tilstrømning jeres eget land (Danmark), og sammenkæder jorden og oceanets magnetiske felter i en aksel gennem jeres land, og strømmer videre til Sveriges tids aksler.

I tidens begyndelse af Atlantis opbygning blev der opbyggede et krystal tempel, hvor der cirkulere en Krystallinsk bjerg krystal formet som en stjerne, hvori der i dens indre kerne stråler en cirkulær hjerte bestående af kvarts og rubiner.

Tilsammen udgør krystallerne oceanets inter kontinental telepatiske felter imellem oceanets magnetiske felter, og jordens magnetisme. Hvor igennem der skabes et magnetisk felt hvori I kære lyssjæle kan tilkoble jeres sjælsbevidsthed igennem jeres hjerte og lytte til oceanaets indre kommunikation, hvor delfiner og hvalers lydbølger svinger i et dermed. Her igennem modtager de fysiske lyssjæle der har åbnet deres hjerte op for havets telepatiske kommunikation med oceanets beboere.

Åbningen af den høj kontinentale indstrømning medføre et forhøjet energiskifte omkring jordens aksel, og løfter jordens viberation ind i en ny tids ophøjnelse af den krystallinske frekvens af femte dimension,. Det bevirker på verdens plan, at endnu flere fysiske lyssjæl højner deres hjertebevidsthed, og begynder at vandre endnu dybere ind i deres egne personlig hjerte udvikling.

Følg med du kære barn, vandre ind op hjertevejens vejbane, og stil dig frem i dit indre som ydre hjertelys.

Vi er Sirius brødre og søstre sammenkædet i kærlighedens universelle livshjul, hvor er er ET med skabelsens fragmenter. Vi er her for at hjælpe jer alle, vi er her for at hjælpe jorden videre frem i femte dimensions opstigningsfaser, og hjælper I kære lyssjæle med at udvikle jer sammen med femte dimensions centrale hjerte viberation, hvorigennem den krystallinske flamme stråler.

I den kommende tid vil I på jordisk plan opleve en ændret struktur I de indre politiske rækker over hele verden, ligeså i jeres eget land vil der kommer politiske om omvæltning i de indre rækker.

Tilstrømningen af den krystallinske flamme gennem oceanets inter kontinentale centrum involvere ændret strukturer på alle planer, ligeså i de hjemlige aner opstår der ændringer i sammensætningen af familiebånd.

I står over for et tidsskifte hvor utallige inder strukturer vil ændres radikalt, og andre i stilhedens hjertero. Alle er i en del ag den ny tids hjertevej, vi brødre og søstre af Sirius lys hilser jer alle velkommen i den ny tids bevidsthedsfase af den inter kontinentale åbning af oceanets portal af 25 energiportal strategiske sammensætning af de fysiske portaler verden over.

• Sæt dig godt til rette du kære.

• Åben dit hjertes indre bevidsthed.

• Ånd ind, ånd ud.

• Vi står i en cirkel omkring dig, og favner dig ind i den krystallinske flamme.

• Vi er Et med din kærlighed, du er Et med vores kærlighed.

• Vi favner dig ind du kære barn.

• Velkommen hjem.

• Ånd ind, ånd ud.

• Gå ud i verden med bevidsthedens hjertero.

• Gå ind i din indre verden og gen find din kærligheds flamme.

• Vær i et dermed i et med den krystallinske flammes frekvens af den ny tids æra..

• Alle er vi ET.

• Velkommen du kære barn, velkommen hjem.

Vandre ud til havets bølgebrus, og sæt dig godt til rette i et med din indre hjertero, og koble dig på oceanets viberation gennem dit hjertes lyssøjle.

Du kan hidkalde vi søstre og brødre af Sirius lys, og bede os være med dig i din inter kontinentale kommunikation med oceanets beboere, åben dit hjertelys, alle er vi ET.

Åben dit hjerte, og lyt til din indre stemme frekvens, lyt til oceanets viberation, vær i et med alt som er, alle er vi ET.

Vi takker for nu, vi mødes igen du kære barn.

© Copyright - Izabella Anjelica