De maskuline mestre / Kuthumi

Kuthumi

                                                          

                                                                                         Kuthumi – Fich Christiansen

 
Kuthumi – staves også Kootomi

Mester Kuthumi er begyndt at bevæge sig opad i stråleplanet, (ligesom vi her på jorden bevæger os op i vores opstignings proces), en anden mester vil indgå i hans sted (Sir Lanto), ligeledes hans feminine modstykkes Lady Debra bevæger sig opad. Kuthumi inkarnere altid i en krop når der skal omstruktureres på verdensplan.

 

Han er den universelle verdenslære, og forener østens og vestens tankegang.

Han forbliver den universelle lære, selv om han stiger op på et højere plan, han får en større aura og et større projekt. Han lære os hvordan vi skal tage de mentale projekter ind i hjertet. Han arbejde desuden med  legemernes klargøring, kærlighed og visdom, og åbning og styrkelse af hjerte chakraet. Han er medvirkende til at styrke kommunikationen og healing med dyr.

Han arbejder med arbejder endvidere med at bevidstgøre vores forhold til miljøet, og skabe forståelse for fred og enhed.

 

Inkarnationer:

Pythagoras forenet matematik og tal med musik, som teori og udførelse, han om sjælens udødelighed. Og har lagt navn til Pythagoras læresætning (forholdet imellem længde af siderne i en i en retvinklet trekant)

Pythagoras giftede sig med en af sine elever Theano, hun var leder for den syriske nyplatoniske skole på Evboia og Jamblikos, hun skrev flere bøger om Pythagoerne. Sammen fik de tre døtre Damo, Arignote og Mivia.

 

En af hans mere kendte inkarnationer var som St. Frans af Assisis, han blev født i 1118 i en rig italiensk familie - død 1226, som ung tjente han som soldat og blev sat i fængsel, under hans fængselsophold i Perugia, fik Frans af Assisis en åbenbaring – Jesus talte til ham, og sagde du skal lægge dit verdslige liv til side. Da han blev løsladt begyndte Frans at føre et æterisk og spirituelt liv, han drog rundt og prædiket Jesus ord, og arbejdet frivilligt på hospitaler, i 1212 grundlagde han franciskanerne orden som eksistere i dag.

Du kan i Assisis (Italien) på toppen af bjerget gå ind i Frans af Assisis kirke og se smukke malerier på væggene over hans liv, de er malet i blålige farver.

Han skrev mange bønner og meditationer og den mest kendte er Sankt Frans bøn. To år efter hans død i 1226 blev han kanoniseret som Sankt Frans af Assisis.

 

Herre gør mig fri til et redskab for din fred!

Lad mig så kærlighed, hvor der gror had,

tilgivelse, hvor der er uret,

enighed , hvor der er splid,

tro hvor der er tvivl,

håb hvor fortvivlelsen hersker,

lys hvor der er mørke,

og glæde hvor der er sorg.

O, Guddommelige Mester,

lad mig ikke stræbe så meget efter,

selv at blive trøstet, som at trøste andre.

Ikke så meget efter at blive forstået,

som at forstå andre.

Ikke så meget at blive forstået,

som at forstå,

ikke så meget efter at blive elsket,

Som at elske andre.

Thi idet vi giver, tilgives der os,

og idet vi dør, fødes vi til det Evige liv.

 

Han var en af de tre vise mænd da Jesus blev født – Balthazar.

 

Han levede som Shah Jahan, manden som byggede Taj Mahal, til ære for sin hustru, kærligheden tempel, hvor der vil ske en stor indstrømning af kærlighedens bevidsthed i år 2012 og 2025.

 

 

© Copyright - Izabella Anjelica