De feminine mestre / Lady Celeste

Lady Celeste

 

 
”Jeg er Lady Celeste, vær hilset du kære barn, vær hilset livets centrum af den krystallinske flamme”

Livet er, livet kommer, nuet er livets hjertevej, følg dit hjerte du kære barn, følg din styrke i livet, vær i et dermed.

Den krystallinske flamme er kernen af krystal universets aksel, der stråler i enhed med femte dimensions viberation gennem jordens aksler. Den krystallinske flamme stråler ud til hver enkelt magnetiske felter i jordens ydre som indre legemer, og stråler ind i det kollektive bevidsthedsplan.

”Jeg er livet i en aksel af den krystallinske flammes bevidsthed”

I fremtiden, som i nuet er den krystallinske flamme i enhed af det nye Jegs hjertebevidsthed, hvormed utallige sjæle vandre på jord som i himmel, og hjælper med jordens løft ind i femte dimensions aksel af nutidens til fremtidens hjertebevidsthed.

”Jeg er nuet i fremtiden, jeg er fremtiden i nuet, jeg er min indre som ydre hjertebevidsthed bevidst, og lever livet i enhed dermed”

Du kære barn, fremtiden er nuet, skab i nuet i sameksistens med den krystallinske flamme livet til fremtiden i nuet.

Du kære barn, fremtiden er livets kerne af nuet, stop op i livets kerne, og se ind i dit indre Jegs hjerte, se ud i dit ydre Jegs hjerterum, er der enhed med univers og jord?

Er der harmoni i dit hjerterum?

Hvad frygter du kære barn i livet?

Stop op hver dag og kommunikere med din indre som ydre hjertebevidsthed, og lev med i livets puls.

Livet er kærlighedens kerne af nuets bevidsthed, ligeså i dig du kære barn.

Kærlighed er livets grundessens af den universelle bevidsthed af kerne i din sjælelige bevidsthed til dit fysiske Jeg.

Hvad hindre dig i at gå frem?

Hvad hindre dig i at være i nuet?

At kommunikere med sig selv er en opgave i den ny tids hjertebevidsthed at udøve for dermed at bevidstgøre sig selv i nuet.

Den krystallinske flamme er en bevidstheds energi af grundessensen i Jegets hjertekammer, flyd med du kære barn i fremtidens nu, bevidstgør livet i nuets aksel af den krystallinske bevidsthed.

Fremtiden er nuet, jeg takker for nu, du kære barn, velsignet er du, vi mødes igen i al evighed.

© Copyright - Izabella Anjelica