De feminine mestre / Lady Venus

Lady Venus

 

 Venus - af Peter Fich Christiansen

Kanalisering v/Izabella Anjelica
 
"Jeg er Lady Venus, vær hilset du kære lysstråle”

Jeg hilser dig velkommen fra de centrale kilder af planeten Venus kerne, vær hilset i lysets flamme.

Jeg er medskaber af lysets flamme i alt der eksistere, jeg er medskaber af den transformative lyssøjle til hver kvinde og mand.

Jeg hjælper med at transformere kærlighedens bevidsthed til jordens kollektiv bevidsthed, jeg arbejder med den koral rødes flammes transformative lys.

Jeg omslutter dig i kærlighedens transformative flamme, modtag for nu lysets flamme i dit hjerte.

Jeg omslutter dig deri, og healer hver enkelt partikel i hele dit ikke fysiske legemes celleplan, der blokere dit fysiskes legemes kommunikation med din indre og ydre hellige kerne af din indre bevidsthed af universets kerne i dig selv.

At skabe livet i al sin enkelthed, er en proces hver enkelt mand som kvinde gennemgår i deres fysiske livs faser.

Erindre du er medskaber af livet med dine tanker og følelser.

Erindre du er medskaber af livet med din kærlighed.

Det lavere ego er medvirkende til at blokere det enkelte menneske for at træde frem i sit eget lys.

Det højere ego er medskaber af bevidstheden, hvor den empatiske cirkel af bevidsthedens hjerte, det højere Jegs guddommelig lys er i en linje af bevidsthedens hjerte.

Dit Guddommelige Jeg er medskaber af altings nærvær, her er du forenet med mesterplanets guddommelige indsigter, her er du forenet med din egen guddommelige kerne af sjælens kerne af bevidstheden spirituelle lys.

Det er en livsproces at nå ind til kerne af det guddommelige jegs bevidsthed, og acceptere det guddommelige Jegs bevidsthed i livets centrum af den hellige grals bevidsthed i dit fysiske liv.

Jeg Lady Venus hjælper kvinde og mænd med at bevidsthed gøre deres guddommelige spirituelle Jegs indsigter.

Du kære barn, føler du at du står i en udviklings proces hvor du har svært ved at skabe helhed med livets guddommelige kerne, kald da på mig, og bed mig hjælpe dig med at transformere de uhensigtsmæssige stagnations partikler i dit ikke fysiske legemes aura.

Vær bevidst om at healings processen er energiopløftende for din fysiske krops bevidsthed.

Vær varsom derefter med at gå ud i livet.

Tag dig tid til at være med i dit eget selskab efter healingen, og være i et med nuets kerne af din eget hjerte.

Velsignet er du kære barn, ære være med dig, vi mødes igen i Venus lysets flamme.

© Copyright - Izabella Anjelica