De maskuline mestre / Asthar
                                                            
 
             Asthar - Peter Fich Christiansen


Kanalisering v/Izabella Anjelica

Jeg er Asthar, velkommen i guddommens hellige lys

Jeg kommer til jer alle med bud om de over galaktiske energistrømme, som jeg er medvirkende til at sende til jordens energi portaler. Sammen med min viden om rummets oprindelighed videregiver jeg den universelle rumstruktur til menneskeheden og jorden. I forening med det karmiske råd arbejder jeg med at viderebringe jorden og menneskehedens udvikling.

Jeg er den som kommer til de mennesker som har en stor viden om rummets oprindelige strukturer

Jeg er den som kommer til jer alle med min kærlighed og beskyttelse.

Jeg beskytter alle, som kalder på mig ved mit sjælsnavn Asthar.

Jeg er den beskyttende engel af rummets lys.

Jeg beskytter jordens og rummets aksler i et, jeg beskytter dem fra tilstrømninger af forurenede energier fra de yderste galaktiske energi systemer. De lægger længere ude end jeres fysiske øje rækker, de lægger længere ude end mit ikke fysiske øje rækker.

De lægger som sorte huller imellem alle de energipartikler som er positiv dannede for jordens struktur og menneskehedens velbefindenhed.

Jeg har spændt et net ud over hele rummets netsøjler og derigennem opfanges de negative energipartikler.

Jeg ved det kan virke uforstående for det enkelte mennesker t høre informationer derom, men vid forståelsen er uvæsentlig, det er min viden derom som er den væsentlige for jer.

Jeg hjælper jer alle i min viden om rummets strukturer, og kærlighed til jer alle.

Min kærlighed til jer alle er stor.

Jeg takker for at du læste mine ord.

Jeg takker for nu, altid vil jeg være her, altid har jeg været her, gå med fred i jeres hjerter ud i livet, og kald på mig når du føler behov for beskyttelse af dit indre lys system.

Evig er du og jeg i en forening med himmel og jord.

Jeg takker for nu, vi mødes igen du kære hjertebarn

 

 
                                                                 
© Copyright - Izabella Anjelica