De maskuline mestre / Maitreya

Maitreya

 
 
 Maitreya - Peter Fich Christiansen
 
Kanalisering v/Izabella Anjelica
 
"Jeg er Maitreya, vær hilset du kære barn af universets helhed”

 

Jeg har i mit mester virke gennemgået en ny vandring, og indtaget mit nye højspirituelle sæde i universets helskabende råd af skabelsens begyndelse, hvormed jeg nu varetage den universelle læring af guddommens kilde aspekt for jorden og menneskheden læring i den ny tids højforankret frekvens af femte dimension.

 

Sammen med mig sidder en hærskare af uendelighedens højtstående lysvæsner af Elohims kraftfulde skabende lyskilde, hvormed skabelsens i skabelsen er skabt i guddommens bevidsthed til Gudslyset i altet.

 

En af mine nye opgaver er at varetage tiden før tidens læring til menneskehedens bevidsthed, tiden er oprundet hvormed I på det kollektive plans bevidsthed, kan begynde at sammenstykke en større forståelse af tiden før skabelsen. I står på tærskelen til en ny bevidsthedsform, og vil i mange år frem opleve nye formidlinger af skabelsens klarhed, både videnskabelige målinger og ligeså mesterplanets formidlinger vil klinger ud til verdens centrale kilder.

 

Jeg er kun en af mange mestre, der varetager jorden og menneskehedens udvikling og lærling, jeg er kun en ud af mange mestre der varetage det enkelte menneskes kerne af fuldendtheden.

 

Du kære barn, jeg beder dig, tag mig ned fra piedestalens tinding, og se mig som den jeg er, budbringer af guddommens kilde til jer alle, jeg kommer til alle de som beder mig strømme til, jeg er ikke kun en mester for en enhed, en gruppe, jeg er mester til alle der beder mig være med dem, ligeså, strømmer jeg til kanaler verden over der åbner sit lys for mesterplanet.

 

En ny tids strømning af bevidsthed er ved at vækkes over hele verden, at alle er lige i ånden, uanset hvilke position de varetager, alle er lige i femte dimension, ingen er højere eller lavere, I har set verden bygges op i hierarki i årtusinder, den ny tids bevidsthed er ny, og skal stadfæste sig på verdensplan, utallige århundred vil gå, før den endelige proces er forankret, i hver bevidstheds center af den menneskelige forståelse, og på det kollektive bevidstheds plan.

 

Jeg Maitreya hjælper med at stadfæste den ny tids læring, og forståelse for kærlighedens Guddommelige bevidsthed, kærlighedens grund essens.

 

Jeg er her for nu, jeg er her til evig tid, jeg er vandret ud af stråleplanet række, og nedsat mig i uendelighedens dimension, og varetager mit sæde herfra til jer alle.

 

Jeg sender min kærlighed til dig, du kære barn, jeg videre transformere min universelle kærlighed til hver en sjæl, jeg er her evigt, jeg takker farvel for nu, vær hilset du kære og farvel for nu.

 

 

 

© Copyright - Izabella Anjelica