De opstegne Mestre / I et med Søster og broderskabets sjæl

Indvielse i Shamballa af Peter Fich Christiansen
                     
 Kanalisering v/Izabella Anjelica
 
”Velkommen du kære Solstråle i mesterlyset”

”Vi står i en cirkel omkring jorden, forenet er vi i søster og broderskab”

Alle er vi lige - ingen rangere højere eller lavere, alle er vi ET i kærlighedens kæde.

Vi forener vores lys til jer alle.

Vi er søstre og brødre af lyset, forenet i Guds kærlighed til jer alle.

Forenet i guddommens kilde i skabelsens resonans før tidens begyndelse, strømmer vi til jer alle, vi mestre af hjertelysets søster og broderskab

Alle er vi lige.

Alle er vi ET.

Alle er vi søstre og brødre forende i hjertet, i sjælens blomsterpragt.

Livets rose stråler i os alle.

Vi er søstre og brødre af Sirius kerne, i en ny tids viberation er vi kædet i enhedens interval.

Vi er alle et med sjælens flammende hjertesøjle.

Tiden er oprundet hvor bevidsthedens kerne af den fysiske formation begynder at manifestere sig i sjælens hjerte i det fysiske plans frekvenser.

Alle er vi ET

Vi hilser jer alle velkommen hjem i bevidsthedens hjertefrekvens.

Vi samles i forenet kræfter, og hjælper jer alle med at bevidstgøre jeres styrker i et med jordens opstigningsfaser.

Vi arbejder fra kernen af Sirius lys til jorden kædet i et med den krystallinske flamme.

Fra Sirius kerne stråler vi søstre og brødre af mesterlyset til jer alle i genklang med den krystallinske flammes viberation. Her vil vi hvile og arbejde i et med femte dimensions opstigning de næstkommende 5 år.

(De viser mig et billede af krystaluniverset, hvor uendelighedens krystal stråler i midten af krystaluniverset, formet som en 12 stjernet krystal. Gennem stjernekuplens spids der peger imod jorden, stråler den krystallinske flamme ud til alle solsystemer og aktivere den krystallinske resonans svingninger. For nu er Sirius kernen med tidens opstignings intervaller, med tidens ændres gennemstrømnings punktet fra krystaluniverset til jorden fra krystaluniverset til de to planeter Jupiter og Venus)

Vi hilser jer i kærlighedens cirkel velkommen hjem.

Vi er alle søstre og brødre af mesterlyset

Alle er vi ET.

Du er ET.

Velkommen hjem, du kære solstråle.

Velkommen i vores favn, vi hilser dig i glædens bevidsthed, og velsigner dig i din indre flammeglød af kærlighedens krystalstråler.

Ære være du kære Solstråle.

Ære være Dualitetens grundkerne af femte dimension.

Alt er ET.

Vi mestre forener og adskille, forenes i glødende kærligheds danse.

Vi ændre karakterer og udseende i de kommende år i et med femte dimensions opstigning. Vi ændre vores højfrekventeret resonanser i et med femte dimension.

Vi er i bevidstgørende opstignings processer, og hjælpe jorden og menneskheden med at bevidstgøre forståelse af altet kerne – alt er ET.

Vi er søstre og brødre forenet i kærlighedens diamant af mesterlyset.

Vi består af syv enheder i en stråleglans, forenet er vi i opstigningens faser.

Vi adskilles og samles i søster og broderskab.

Vi samles i enheder af søster og broderskab.

Adskilt og samlet i dualitetens bevidsthed.

Vi arbejder samlet som søstre og brødre, vi arbejder adskilt som søstre og brødre.

Vi forenes i kædens dans, i kærlighedens flammeglød omkring jorden, og sender samlet kærlighedens flamme til jordens indre og ydre ekspansion, og ligeså til menneskehedens kerne af sjælens bevidsthed sender vi kærlighedens flammeglød.

De syv enheder består af bevidsthedens syv lag, hvor vi gennemgår udviklingsfaser i et med jorden og menneskehedens faser. Vi forener vores styrke og kærlighed til et fælles mål – Alle er vi ET.

Vi danser i de syv kæders dans, vi danser i de syv forankrings kæder af livets opstigning til femte dimensions integration – alle er vi ET.

Dans du kære solstråle sammen med os sjælens flammedans.

Foren dit hjerte sammen med os mestre i søstre og broderskabets ånd.

Foren dig med nuets styrke af din glødende flamme – livet er sjælens ånd i dig.

Vi takker for nu, vi mødes igen i kærlighedens flammeglød, velsignet er du kære solstråle.

© Copyright - Izabella Anjelica