Isis - af Birgitte Fich
 
Kanalisering v/Izabella Anjelica
 
Jeg er Isis, vær hilset”

 

Jeg er lyset i jer alle, jeg er lyset i helheden af Shamballa, ære være du kære barn af lyset.

 

Jeg er Månen i Solen, jeg er Solen i Månen, jeg er evighedens gudinde,
jeg stråler til jer alle, velkommen i mit lys.

 

Utallige navne har jeg haft fra tidernes begyndelse til nuets nærværd, for nu er jeg gudindens Isis, af mesterlyset.

 

Jeg er Moderen og Faderen i jer alle, jeg repræsentere den feminine og maskuline klang af hjertet i alle mennesker.

 

Jeg er styrken i urkraften, jeg er Moder Guds sendebud til jer alle.

 

Jeg er kærlighedens moder, jeg er kærlighedens budbringer til jer alle.

 

Jeg har vandret igennem mange tidsaldre, og været forenet med alle mennesker i bevidsthedens lys.

 

Jeg startet mit liv som Moder Gud til alle kvinder på jorden, jeg endte mine dage som gudinden Isis på mesterplanets stråleglans.

 

Jeg er Gudinden Isis, velkommen i mit lys.

 

Jeg arbejder for nu fra 12 og 13 stråleplan til jordens kerne, hvor jeg hjælper med at stadfæste kærlighedens flamme i alt som er. Jeg hjælper med at stadfæste den ny tids æra i femte dimension – kærlighedens bevidsthed.

 

Jeg er centeret med den kollektive bevidsthed, og arbejder med at styrke hvert enkelte sjælelig fragment med kærlighedens krystallinske flamme.

 

Kald på mig, du guddommens barn, og bed mig heale dig på hele dit fysiske celleplans i samklang med urkraftens center i min kærlighed til dig, i samklang med kærlighedens krystallinske flamme.

 

Ære være mig dig, jeg velsigner dig myrra og røgelse, velsignet er du kære barn, jeg takker for nu, vi mødes igen.

 
 
__________________________________________________________________________________________________

 

Kanalisering v/Izabella Anjelica
 
”Vær hilset, jeg er Isis, jeg hilser dig velkommen i mit lys”

 

Du kære barn, jeg er Gudinde kraften, jeg er kærlighedens vingesus.

Jeg er kraften i kilden, hvormed jeg styrker kærlighedens kilde til verdensplan.

 

Jeg er for nu, en del af de hinsides stråleplaner, i de overgalaktiske dimensioner, jeg bevandre stråleplanernes frekvenser af 27 til 60 tyvende dimension.

 

Jeg er kilden til jer alle, jeg transformere gudinde kraften til mand og kvinde.

Uanset hvilket køn du er nedsat med på jordisk plan, rummer du kraften af Gudinde lyset.

 

Jeg hjælper med at stadfæste den grundlæggende kerne af styrken i hver celle frekvens i dit fysiske legeme, jeg hjælper med at stadfæste styren til at eksistere i et med jord og himmel, og bekendtgør nutidens viberation til fremtiden hjertevej.

 

Jeg er Isis den gode, jeg er Isis den smukke, smuk er du kære barn i dit lys.

 

”Jeg er kærlighedens spejl, jeg spejler mig i kærlighedens frekvens.


Jeg er styrkens spejl, jeg spejler mig i styrken.


Jeg er kærlighedens port, hvormed jeg er i et med kærlighedens styrke”

 

Du kære barn, jeg arbejder for nu med at stadfæste den ny tids ære til jordisk plan, sammen med mester Jakob, El Morya, Maria Magdalene, arbejder jeg med at centrerer kærlighedens viberation i samklang med femte dimensions frekvens, til jordens nye aksleration af bevidsthedens kilde at eksistere i et med.

 

Jeg hjælper mand som kvinde med at frigøre sig for frygtens snærende bånd, at stå i kærlighedens bevågenhed, og erkende kærlighedens styrke i sig selv, og til andre mennesker, og dermed begive sig ud i verden og favne hver en sjæl ind.

 

Frygt ej kærligheden, du kære barn.


Kærligheden er kimet til sjælens lys.


Sjælen er kærlighedens kim i dig.


Åben dit hjerte til kærlighedens styrke,


jeg favner dig ind i kærlighedens vingefang.


Modtag min kærlighed, modtag styrkens flamme.


Sid en stund og vær i et dermed.

 

Evig er du kære barn af lyset.


Smuk er du.


Jeg takker for nu.

© Copyright - Izabella Anjelica