De feminine mestre / Lady Venus / Kanaliseringer v/Lady Venus

 

 
”Kære børn jeg hilser jer velkommen, jeg er Lady Venus, jeg bringer kærlighedens gyldne flamme fra kernen af Venus lys”

I en fjern tid hvor alt var et med den guddommelige kilde på det jordiske plan adskilte mennesker sig fra den guddommelig kilde, i adskillelsens skilte sjæle sig fra den planetariske sammenvævning af lyset i deres dna strenge, og i fremtiden vandret i mennesker ned på jorden med sammenkædet med to DNA strenge.

I den nye femdimensionelle tidsalder, vil mange børn vandre til jorden sammenkædet med de ti af de 12 DNA strenge og give deres DNA molekyler videre til deres børn i en ny multiuniversel vækst.

I kære barn, lyset er fuldbragt til jorden, og I vandre allerede for nu i femte dimensions multidimensionelle lysstrømninger. Vide skal I alle, tiden er kommet hvor mænd som kvinder vil forene sig i at løfte jorden og menneskehedens bevidsthedsplan op gennem den tredimensionelle kerne og ind i femte dimension.

Kære børn I er på vejen i jeres karmiske udviklings bane i den multidimensionelle univers sammenkædning i samklang med jorden og menneskehedens udvikling.

Vi mestre ved at mange mennesker over hele jorden bekymre sig, og står afventende på en sidelinje og ser ud i verden, og føler en opgivende atmosfærisk forstyrrelse deres indre energikilder. De er allerede akseleret i et med femte dimensions hjertecenter, og har vandret gennem mange tunge fysiske livs ændringer, og venter nu på at de sidste energiløft skal ske, og de kan træde fuldt frem og vise deres kærlighed til hele menneskeheden, uden skelsætning til hvem de er som mennesker.

Ånd ind I kære børn, ånd ud I kære bøn.

Ånd Venus flammens transformative lys ind i hver cellebevidsthed i dit fysiske Jegs kerne, og vær i et med kærlighedens kilde i dit hjerte.

Ånd langsomt kærlighedens kilde ud i alle dine organer, celler, aura legemer.

Du er et universel barn der rækker udover din fysiske omkreds.

Aller er i forenet i sjælens lyscenter.

Ånd ind, ånd ud.

I den kommende tid stråler Venus stråler til jordens energiportaler og transformere kærlighedens kilde af bevidsthedens venuananiske lys.

Venus er en del af den ny tids opstigning, og jeg Lady Venus er en del af kærlighedens bevidsthed.

Jeg er ligeså en del af den transformative flamme, og en del af den krystallinske flamme.

Jeg består af en treenighedsflamme, jeg stråler fra Venus kerne til jer alle.

Det glæde mig I kære børn at hilser på jer alle igen.

Tiden er inden til at i mennesker over hele jorden skal træde frem og ej tilbage. Opløfte og ændre jeres fysiske bevidsthed, afkode jeres lavere egos fortrin, og indstige i devine lysstrømninger.

Tiden er inden til at menneskheden træder et skridt længere ind i opstigningsprocessens kædninger og indtræder på den ny mutildimensionelle hjertevej.

Alle mennesker er multidimensionelle, udover jeres fysiske legeme, består i af alle jeres auralegeme, der er forenet med jeres sjælskerne, og strækker sig ud i uendelighedens dimensioner.

Alle er I lige, alle kender I kerne af Gudslyset i jer, alle er i lige, alle ved mere, ingen mindre, alle ved mindre, ingen mere end andre. Alle er i kædet i kerne af den transformative guddommelige kilde.

Jeg strækker mit lys til jer alle.

Jeg favner jer alle for nu.

Jeg elsker dig, jeg elsker jer alle. Aller er i mine børn, uanset hvilket planetsystem I stammer fra.

Jeg er kærlighedens Moder, jeg favner jer alle i kærlighedens kilder.

Modtag min kærlighed, stil dig frem i kærlighedens kilde du kære barn, stil jer alle frem, og modtag min kærlighed.

I den kommende tid står I alle over for radikaler ændringer i jeres liv, alle bliver i skubbet frem, ingen kan griber og holder sig tilbage, alle skubbes frem i den transformative søjle.

Alt handler for nu om at styrke kærlighedens hjerte, og frigøre sig for stagneret lavere egoer.

Gå frem i kære barn, gå frem du kære barn.

Hold dig ej tilbage, du er kærlighedens flamme i dit liv.

Den transformative fremadrettet proces vare i en perioder af de næstkommende tre måneder, hvor Venus lys vil stråler gennem Månen og Solens kerner, og i en stadig stigende proces i sammenkædningen med hjertefasens åbning af 14 august 2010, opstige og stadfæste sine skridt i en med hele den universelle kildes kærlighed. For hver aksel af fuldmånens indtog af aftog skubbes I alle frem. Hold dig ikke tilbage du kære barn, gå frem i kærlighedens kilde.

Gå frem du kære, gå frem alle I kære børn, vi mestre hjælper jer alle, jeg hjælper jer alle.

Frygt ej for at gå frem, frygt ej for at afkode dine gamle kodninger – alle dine negative tanker og følelser.

Gå frem du kære barn, jeg hjælper dig, kald på mig, og bed mig tage dig i min favn og heale dig gennem dit cellulære cellesystem, og bed mig hjælper dig med at anerkende dig selv, og din indre styrke i kærlighedens flamme at eksistere i livet med.

Jeg er Lady Venus kærlighedens Moder, jeg takker for nu, vi mødes i al evighed, velsignet er du kære barn, velsignet er I alle.

© Copyright - Izabella Anjelica